Start Biznes Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Start Biznes

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, który weźmie udział w akcji Start Biznes, organizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, może skorzystać z pierwszej porady podatkowej GRATIS, z listy Doradców Podatkowych:

WYBIERZ DORADCĘ PODATKOWEGO
Start Biznes
ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

PIERWSZA PORADA PODATKOWA

  1. Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących formy prawnej prowadzonej działalności (jednoosobowa działalność osoby fizycznej, spółka osobowa, spółka kapitałowa – doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy dla przedsiębiorcy).
  2. Przedstawienie możliwości wyboru rodzaju prowadzonej księgowości: księga handlowa, księga przychodów i rozchodów, ewidencja dla celów podatku zryczałtowanego.
  3. Omówienie podstawowych informacji na temat opodatkowania podatkiem dochodowym PIT/CIT. W przypadku PIT - przedstawienie możliwości wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych i opodatkowania liniowego. Plusy i minus każdej formy opodatkowania. Kalkulacja. Optymalizacja podatkowa.
  4. Omówienie podstawowych zasad opodatkowania podatkiem VAT. Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku VAT.
  5. Kilka słów dotyczących obowiązku ewidencjonowania przychodu za pomocą kas fiskalnych.
  6. Omówienie podstawowych informacji dotyczących użytkowania samochodu w działalności gospodarczej – skutki podatkowe od momentu nabycia do momentu sprzedaży samochodu oraz sposobów finansowania (leasing, kredyt).
  7. Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących składek ZUS, możliwości wyboru oskładkowania, oraz terminów rejestracji.

Uwaga!
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mają prawo płacić przez 24 miesiące preferencyjne składki ZUS. Możliwe jest jednak wydłużenie tego okresu o prawie miesiąc, na czym przedsiębiorca może zyskać nawet 600 zł. O szczegóły zapytaj swojego Doradcę Podatkowego.

W ostatnim czasie zostało wprowadzonych wiele przepisów wzmacniających pozycję Doradcy Podatkowego jako zawodu zaufania publicznego, poprzez:

Czynności doradztwa podatkowego są zarezerwowane dla osób posiadających wpis na listę Doradców Podatkowych , prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Na każdym Doradcy Podatkowym ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu oraz obowiązek zachowania tajemnicy, co oznacza że musi on postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Obowiązek tajemnicy dotyczy również jego pracowników i innych współpracujących z nim osób.

Doradca Podatkowy, to zawód publicznego zaufania; wymaga on ciągłego podnoszenia kwalifikacji i nieustannego śledzenia przepisów, jak również przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Nie tylko dochodzi on praw swoich klientów, lecz również ma wpływ na proces stosowania prawa, poprzez postępowanie prowadzące do wydania przez organ państwowy wiążącej decyzji o charakterze indywidualnym.

Na koniec można śmiało stwierdzić, iż rola Doradcy Podatkowego jest coraz bardziej doceniana i to nie tylko przez podatników, ale również przez organy skarbowe, a nawet sądy administracyjne. Widoczna jest również współpraca organów podatkowych z Doradcą Podatkowym w czasie czynności sprawdzających, kontrolnych, czy nawet w czasie postępowań podatkowych. Doradca Podatkowy doceniany jest za profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług. Współpraca z nim pozwala często uniknąć sporów z organami podatkowymi, a także dotkliwych skutków finansowych w postaci sankcji za nieprawidłowości w sferze podatków. Zatem z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, iż Doradca Podatkowy potrzebny jest każdemu podatnikowi, gdyż kompleksowo wspomaga go wiedzą i praktyką aby jego działalność gospodarcza przynosiła mu maksymalne zyski przy minimalnych kosztach i ryzyku.