Niemieckie wypowiedzenie jest dokumentem informującym drugą stronę o chęci zakończenia stosunku pracy. Prawo do wręczenia wypowiedzenia ma zarówno pracownik, jak i pracodawca. Przepisy przewidują taką możliwość, co jest w pewnych sytuacjach dużym udogodnieniem dla każdej ze stron. Kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie w Niemczech i dlaczego tak ważne jest tu przestrzeganie terminów?

Wypowiedzenie w Niemczech – kiedy je najlepiej złożyć?

Osoba przygotowująca kündigung umowy o pracę powinna skupić się przede wszystkim na treści dokumentu oraz podaniu właściwych i prawdziwych informacji. Warto jednak dodać, że ważna jest tu jeszcze jedna kwestia, czyli termin, w jakim najlepiej złożyć wypowiedzenie.

Wbrew pozorom wiele osób, które chcą wręczyć ten dokument, zastanawia się, jaki w tym przypadku czas będzie najlepszy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech okres wypowiedzenia przypada na 15 dzień miesiąca lub koniec miesiąca. Oznacza to, że wręczenie tego dokumentu w tym terminie będzie dobrym rozwiązaniem.

Czy pracodawca również może wybrać termin złożenia wypowiedzenia?

Otrzymanie wypowiedzenia przez pracownika może przysporzyć wielu zmartwień, głównie dlatego, że osoby pracujące w Niemczech utrzymują swoje rodziny mieszkające w Polsce. Należy wiedzieć, że niemiecki pracodawca może złożyć wypowiedzenie wtedy, gdy uzna to za słuszne. Pracownik nie ma wpływu na konkretny dzień, kiedy otrzyma wypowiedzenie, gdyż jest to decyzja pracodawcy.

Warto dodać, że w zależności od okoliczności wpływające na decyzję o zwolnieniu pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne. Oba te wypowiedzenia informują o zakończeniu stosunku pracy, jednak główną różnicą jest tu brak zachowania okresu wypowiedzenia.

Czy pomimo wypowiedzenia umowy o pracę można dalej kontynuować pracę?

Otóż w momencie, gdy otrzymamy wypowiedzenie, powinien być tam zawarty okres wypowiedzenia. Jest to czas, przez jaki pracownik będzie jeszcze pracował u danego pracodawcy. Warto jednak dodać, że strony mogą ustalić, iż pomimo wypowiedzenia pracownik będzie kontynuował swoją pracę na rzecz pracodawcy.

Obustronne oświadczenie woli o chęci do dalszej współpracy oznacza, że strony doszły do porozumienia w kwestii zatrudnienia. W tym przypadku kündigung arbeitsverhältnis nie dojdzie do skutku. Jest to zazwyczaj dobra wiadomość dla pracownika, który może dalej pracować w tym samym miejscy bez konieczności szukania nowej pracy.