Kategoria: Podatki

e-Deklaracje – jakie formularze tam znajdziemy?

E-deklaracje to bezpieczny system online Ministerstwa Finansów, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie formularzy podatkowych w formie elektronicznej bezpośrednio do urzędu skarbowego. Są to zarówno formularze PIT, jak i CIT oraz VAT. Niektóre z nich można złożyć jedynie w sytuacji posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, ale także są formularze, które wymagają prostego uwierzytelnienia za pomocą wpisania kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy czy profilu zaufanego.

Formularze dla osób nieprowadzących, prowadzących działalność gospodarczą oraz płatników

System e-deklaracje w 2021 roku zawiera wiele formularzy elektronicznych, które mogą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub za pomocą kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy.

To nie tylko formularze tradycyjne, takie jak PIT-37, służący do rozliczeń dla osób fizycznych czy PIT-36 dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się za pomocą księgi przychodów i rozchodów, ale także wiele innych formularzy. Znajduje się tam PIT-28, za pomocą którego rozlicza się przychody objęte ryczałtem, PIT-16 dla karty podatkowej, czy PIT-OP o kwocie przekazanej na organizacje pożytku publicznego.

Możemy tam również znaleźć formularz do rozliczeń wprowadzonej w latach ubiegłych daniny solidarnościowej DSF-1. Wśród wszystkich deklaracji można znaleźć formularze dla płatników. Do popularnych należy PIT-11 o dochodach pracowników czy PIT-4R o przekazanych zaliczkach na podatek dochodowy za zatrudnionych pracowników. Złożenie oraz wypełnienie tych wszystkich formularzy drogą elektroniczną jest niezwykle proste i szybkie. Ogromną zaletą jest fakt, iż nie wychodząc z domu, możemy wiele spraw urzędowych załatwić za pomocą tego serwisu.

Dlaczego system deklaracje jest tak przydatny?

Serwis e-deklaracje wprowadzony przez Ministerstwo Finansów to niezwykle proste i bezpieczne narzędzie, dzięki któremu możliwe jest złożenie wielu deklaracji podatkowych. To nie tylko możliwość rozliczenia osób fizycznych, ale także płatników podatku od towarów i usług (VAT) czy podatku od dochodów osób prawnych (CIT). Zarówno proces wypełniania, jak i składania deklaracji jest w pełni zautomatyzowany, dzięki temu możliwe jest przesłanie wielu dokumentów, otrzymując szybki dowód przekazania poprzez Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). E-deklaracje to również ogromna oszczędność czasu i pieniędzy, a wszystko za sprawą wyeliminowania konieczności drukowania i wysyłania deklaracji papierowych.

E-deklaracje – jakie są ich zalety?

 • w pełni zautomatyzowany proces składania deklaracji podatkowych;
 • uproszczenie procesu wysyłania i wypełniania deklaracji;
 • zmniejszenie czasu potrzebnego na przygotowanie deklaracji;
 • możliwość monitorowania statusu wysłanych deklaracji;
 • gwarancja całościowo wypełnionych deklaracji, dzięki podświetlaniu na czerwono pól do wypełnienia;
 • pełne bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 • możliwość złożenia dokumentów bez wychodzenia z domu.

fot: pexels.com

Nowy Polski Ład najważniejsze zmiany

Już od 1 stycznia 2022 roku planowane są zmiany w zakresie prawnym i podatkowym związane z prowadzaniem reformy ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został uchwalony przez Sejm, pracować ma nad nim Senat, może więc on jeszcze ulegać zmianom. Na chwilę obecną jednak do najważniejszych zmian podatkowych planowanych zgodnie z nowelizacją zaliczyć można:

 • Kwota wolna od podatku do góry

Zmianę w zakresie kwoty wolnej od podatku do planowanych 30 000 zł dla wszystkich podatników niezależnie od zarobków, według zapowiedzi ma być to jedna z najlepszych informacji dla podatników związanych z projektem nowego Polskiego Ładu.

 • Wyższy próg podatkowy

Drugą bardzo ważną zmianą dla podatników ma być podwyższenie progu skali podatkowej z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł. Dzięki temu podatek 17% będzie dotyczył większej ilości podatników, a wejście w tak zwany drugi próg podatkowy (32%) będzie późniejsze.

Wyciąg z przepisów (uwaga projekt):

w art. 27 w ust. 1 skala otrzymuje brzmienie:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
120 000   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
 • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o PIT i na podstawie art. 27b możliwe jest obniżenie podatku dochodowego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Ta możliwość ma jednak zostać zlikwidowana, ponieważ zgodnie z Projektem Nowego Ładu art. 27b ma zostać w całości uchylony. Ta zmiana ma być jedną z najdotkliwszych dla podatników w Nowym Ładzie.

 • Najem indywidualny tylko na ryczałcie

Jedną z ważnych nowych zasad ma być opodatkowanie tak zwanego najmu prywatnego tylko na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy wykorzystaniu stawki w wysokości 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz stawki 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN. Nie będzie możliwości opodatkowania tego typu przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych.

 • Zmiany dla członków zarządu – ZUS

Jedną ze zmian wprowadzanych reformą Nowego Ładu jest wprowadzenie obowiązkowych składek zdrowotnych dla członków zarządu.

Zgodnie z obecnymi przepisami w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559 i 1773) w art. 66 ustawodawca określił kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Do tej pory członkowie zarządów powołani do pełnienia tych funkcji na mocy aktu powołania nie podlegali obowiązkowym składkom Zgodnie jednak z planowaną zmianą do katalogu osób obowiązanych dodaje się osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zmiana ta wpłynie więc na obowiązki tych osób.

Jak prosto rozliczyć PIT?

Wypełnienie zeznania podatkowego sprawia problem wielu podatnikom. Szczególnie, jeżeli chcą rozliczyć się ze współmałżonkiem, skorzystać z ulg, czy mają kilka różnych źródeł dochodu. Na szczęście istnieje na to prosty sposób. Dowiedz się, jak łatwo rozliczyć PIT i złożyć zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego.

1. Rozliczenie PIT za rok 2021 – co warto wiedzieć?

2. Rozlicz PIT bez problemów – darmowy program pit

3. Program do PIT – jak działa?

Rozliczenie PIT – co warto wiedzieć?

Rozliczenia PIT nie muszą stanowić problemu. Warto złożyć zeznania pit bez problemu, warto skorzystać ze specjalnego oprogramowania. Do takiego należy np. program PIT Pro. Wypełnij PIT w kilka minut i wyślij go bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Program umożliwia rozliczenie różnego typu formularzy, w tym PIT 28 (https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-28) czy popularnego formularza 37 – https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-37.

Rozlicz PIT bez problemów – darmowy program pit

Aby skorzystać z programu PIT, nie są potrzebne szczególne umiejętności. Wystarczy pobrać program, a następnie na bazie formularzy programu, rozliczyć swoje przychody za właściwy rok podatkowy. Oprogramowanie do wypełniania PIT krok po kroku przeprowadza po procesie składania zeznania podatkowego. Wszystko to dzięki intuicyjnemu interfejsowi, w także wskazówka, dzięki którym rozliczanie PIT zajmie zaledwie kilka minut.

Rozliczenie e-PIT umożliwia złożenie wielu rozliczeń podatkowych bez wychodzenia z domu.

Program do PIT – jak działa?

Możliwości rozliczania PIT w wersji online oczekiwało wielu podatników. W odpowiedzi na, kilka lat temu Ministerstwo Finansów przygotowało program e-PITY. Platforma umożliwia rozliczenie pit online, bez wizyty w Urzędzie Skarbowym. Co więcej, możliwe jest skorzystanie z deklaracji PIT, przygotowanej przez fiskusa. W efekcie, aby wypełnić PIT poprawnie, nie trzeba poświęcać na to wiele czasu. Warto wiedzieć jednak, że z programu nie mogą skorzystać wszyscy podatnicy. Za pomocą usługi nie mogą jak na razie wypełnić zeznania podatkowego osoby prowadzące działalności gospodarczej. Taka funkcjonalność ma zostać wprowadzona w kolejnych latach.

Obecnie z e-PITY mogą skorzystać osoby rozliczające się na formularzach PIT 37 i 38 (szczegóły na temat rozliczania formularza 38, który muszą złożyć przede wszystkim osoby zajmujące się sprzedażą i kupnem akcji wartościowych, znaleźć można na stronie https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-38)

Więcej na temat systemu e-PIT przeczytasz tu: https://www.podatnik.info/twoj-e-pit.

Faktury elektroniczne – usprawnienie, a wkrótce także obowiązkowa forma dla polskich przedsiębiorców

Faktury elektroniczne, które zrównane są w polskim porządku prawnym z fakturami papierowymi, mają stać się obowiązkową formą dla przedsiębiorców.

Faktury elektroniczne – pojęcie

Faktury elektroniczne w polskim obrocie gospodarczym występują już od ponad dziesięciu lat. W 2004 roku mocą Rozporządzenia Ministra Finansów zostały one zrównane z fakturami papierowymi. Dopiero Ustawa o podatku od towarów i usług z 2014 roku sprecyzowała i uregulowała dotychczasowe niejasności. W myśl obecnie obowiązujących przepisów fakturą elektroniczną jest faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Wyboru formatu dokonuje podatnik, może być to zatem ustrukturyzowany komunikat XML, a także plik PDF lub JPG.

Od obecnie funkcjonujących w obrocie faktur online należy odróżnić efakturę ustrukturyzowaną, która ma zostać wprowadzona do polskiego porządku prawnego. W lutym 2021 roku rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o VAT, których wynikiem ma być doprecyzowanie zasad korzystania przez przedsiębiorców z faktury elektronicznej w takiej postaci. Warto zaznaczyć, że w myśl projektu, początkowo stosowanie takiej formy faktury ma być dobrowolne, z czasem zaś będzie obowiązkowe.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ustrukturyzowane faktury elektroniczne będą rodzajem efaktur, a zatem co do zasady w odniesieniu do nich będą obowiązywały ogólne przepisy dotyczące faktur elektronicznych. Wyjątkiem będzie m.in. to, że wystawiane i otrzymywane będą one za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Faktura elektroniczna – elementy, wystawianie, przechowywanie

Jakie warunki musi spełniać zatem efaktura w myśl obowiązujących przepisów? Zgodnie z obecną regulacją prawną fakturą jest każdy dokument wystawiony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, który zawiera dane określone ustawą. Oznacza to, że faktury online muszą zawierać takie same elementy co faktury w wersji papierowej. Szczegółowo określone zostały one w art. 106 u.p.t.u. Przede wszystkim jest to zaś data wystawienia i numer dokumentu, określenie towaru lub usługi, koszty, stawki oraz wysokość podatku.

Wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych w firmie może zostać usprawnione przez wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych tzw. EDI. Dzięki odpowiednio implementowanemu systemowi możliwa jest także archiwizacja dokumentów księgowych, która w odniesieniu do faktur online została uregulowana w sposób tożsamy z dokumentami w wersji papierowej. Podatnik zobowiązany jest do przechowywania dokumentów przez okres 5 lat. Oferta operatorów systemu EDI pozwala dostosować wdrażane rozwiązania do indywidualnych potrzeb i co ważne – osiągnąć wymierne korzyści stosowania efaktur, które można obliczyć m.in. tutaj: https://www.edison.pl/e-faktura .

Warto zauważyć ponadto, że wykorzystanie systemu EDI jest bezpieczniejszą formą wysyłania faktur online niż poczta elektroniczna. Proces przesyłania danych odbywa się za pomocą szyfrowanych łączy, a nie za pomocą zwykłej wiadomości tekstowej z załącznikiem.

Autentyczność, integralność i czytelność faktury online

Do obowiązków podatnika, tak w przypadku tradycyjnych faktur papierowych, jak i faktur elektronicznych należy określenie sposobu zapewnienia ich autentyczności, integralności i czytelności.

Autentyczność pochodzenia faktury to pewność, kto jest dostawcą usługi lub towaru albo wystawcą faktury. Integralność treści to zaś pewność, że na dokumencie nie zmieniono żadnych danych. Czytelność faktury to natomiast możliwość odczytania wszystkich danych na niej zawartych ze zrozumieniem. Jakie są sposoby zapewnienia tych cech na fakturze online? Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych możliwe jest to w przypadku wykorzystania:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • elektronicznej wymiany danych EDI.

Jest to zatem kolejna korzyść płynąca z wykorzystania w firmie tego systemu.

Poznaj Lexperiens – kancelarię prawną z Poznania

Potrzebujesz porady prawnej? Zastanawiasz się nad wyborem kancelarii i nie wiesz, na co należy zwrócić szczególną uwagę? A może zależy Ci przede wszystkim na doświadczonych prawnikach? Wybór dobrej kancelarii prawnej wcale nie jest prosty. Jeśli szukasz pomocy prawnej na najwyższym poziomie, postaw na jakość i.

Dlaczego wybór kancelarii jest tak ważny?

O tym, że potrzebna jest pomoc prawnika, dowiadujesz się zazwyczaj dość nagle. Niezależnie jednak od tego, czy powodem wizyty w kancelarii są nieoczekiwane okoliczności, czy też zaplanowane działania, wybór kancelarii to kwestia kluczowa i nie należy pozostawiać jej przypadkowi. Doświadczony specjalista w danej dziedzinie kompleksowo zajmie się sprawą i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na rynku funkcjonuje jednak wiele firm prawniczych, które różnią się między sobą nie tylko zakresem usług, ale również doświadczeniem w prowadzeniu określonego rodzaj uspraw. Czym kierować się przy wyborze kancelarii prawnej i jak wybrać najlepszą dostępną ofertę?

Postaw na najlepszych

Stając przed wyborem kancelarii prawnej, warto określić przede wszystkim swoje wymagania i potrzeby – kancelarie różnią się bowiem pod względem specjalizacji. Podczas pierwszego kontaktu z prawnikiem powinno dojść do ustalenia najważniejszych okoliczności Twojej sprawy oraz wstępnej oceny prawnej. Często zdarza się, że określone usługi prawne wiążą się z określonymi wydatkami – wraz ze wzrostem wiedzy i doświadczenia ceny usług prawników rosną, a to właśnie od ich doświadczenia i wiedzy może zależeć pozytywne zakończenie Twojej sprawy. Renomowane kancelarie posiadają referencje oraz wiele opinii w Internecie; zapoznaj się z nimi przed rozpoczęciem współpracy, by podjąć najlepszą decyzję.

Lexperiens – w czym możemy pomóc

Jesteśmy renomowaną kancelarią z dużym doświadczeniem. Reprezentujemy zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Nasz zespół składa się z profesjonalistów o dużej wiedzy, stale poszerzających swoje kompetencje. Zapraszamy do podjęcia współpracy. Specjalizujemy się w kilku obszarach.

 • Prawo pracy: udzielamy profesjonalnej porady prawnej zarówno pracownikom, jak i pracodawcom; pomagamy w dopełnieniu formalności związanych z zawarciem umowy o pracę, reprezentujemy pracowników lub pracodawców w sądzie pracy. Zajmujemy się także obsługą prawną w zakresie przygotowywania regulaminów pracy oraz pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za wypadek przy pracy.
 • Odszkodowania: pomagamy podczas negocjowania ugody oraz warunków odszkodowania, walczymy wraz z naszymi Klientami o uzyskanie odszkodowania w odpowiedniej wysokości oraz reprezentujemy ich na każdym etapie postępowania. Jeśli nie wiesz, czy przysługuje Ci odszkodowanie, skontaktuj się z nami – przeanalizujemy sprawę i znajdziemy najlepsze rozwiązanie.
 • Prawo handlowe: jeśli planujesz rozpoczęcie własnej działalności, nasi prawnicy pomogą Ci przejść przez wszystkie etapy zakładania spółki lub działalności gospodarczej. Przygotowujemy umowy spółek, reprezentujemy naszych klientów w sporach ze wspólnikami oraz zajmujemy się kompleksową obsługą prawną spółek.
 • Prawo transportowe: specjalizujemy się zarówno w polskim, jak i międzynarodowym prawie transportowym, dlatego z naszych usług korzystają duże firmy transportowe, przewoźnicy oraz kierowcy zawodowi. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną branży transportowej. Zajmujemy się także sprawami odszkodowawczymi w związku z nieprawidłowo wykonanym przewozem.
 • Prawo nieruchomości: niezależnie od tego, czy planujesz zakupić, czy też sprzedać nieruchomość, skontaktuj się z nami – przygotujemy umowę zabezpieczającą Twoje interesy oraz zapewnimy wsparcie prawne w zarządzaniu nieruchomościami. Skontaktuj się z nami także w przypadku jakichkolwiek problemów z nierzetelnymi najemcami.
 • Dochodzenie roszczeń: zajmujemy się prowadzeniem dochodzenia roszczeń na drodze polubownej lub sądowej; wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed niezasadnymi roszczeniami na każdym etapie. Reprezentujemy zarówno firmy, jak i konsumentów.
 • Kredyty frankowe: świadczymy kompleksową pomoc frankowiczom – specjalizujemy się w analizie umów kredytowych i pozwach dotyczących unieważnienia umowy kredytowej we frankach oraz odfrankowienia kredytu. Działamy również zdalnie i prowadzimy sprawy frankowiczów na terenie całej Polski. Jeśli zastanawiasz się, czy masz szansę wygrać z bankiem w sprawie związanej z kredytem we frankach, prześlij nam swoją umowę – ocenimy, w jaki sposób nasza kancelaria będzie mogła udzielić Ci pomocy.

Nasze doświadczenie działa na Twoją korzyść

Lexperiens to kancelaria, która świadczy swoje usługi od blisko dekady. W tym czasie poprowadziliśmy ponad dwa tysiące spraw oraz przygotowaliśmy lub zaopiniowaliśmy setki umów. Nasz zespół składa się z prawników, dla których zaangażowanie w sprawy Klienta jest kwestią kluczową – możesz liczyć na naszą pełną wiedzę oraz doświadczenie. Na każdym etapie sprawy przedstawimy Ci rzetelne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości oraz zaoferujemy pomoc prawną na najwyższym poziomie. Grono naszych zadowolonych klientów stale się powiększa – dołącz do nich, jeśli zależy Ci na najwyższej jakości usług.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Dobrze wiemy, z jak wielkim stresem mogą wiązać się sprawy sądowe, dlatego dokładamy wszelkich starań, by nasi Klienci odczuli go jak najmniej. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną i prowadzenie sprawy od A do Z. Wiedza i doświadczenie naszego zespołu pozwalają na dokładną analizę przypadku i ocenę ryzyka –poinformujemy Cię o dostępnych możliwościach oraz przedstawimy wstępny kosztorys. Na każdym etapie możesz liczyć na pełną transparentność! Nie wiesz, czy nasza kancelaria rozwiąże Twój problem? Zapraszamy do kontaktu – przeanalizujemy sytuację i pomożemy Ci znaleźć najlepsze dostępne rozwiązanie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Deklaracja PIT-37 – co warto wiedzieć?

Rozliczenie podatkowe to nasz coroczny obowiązek. W tym roku warto zrobić to przez internet. Dzięki temu unikniemy kolejek i niepotrzebnego kontaktu z ludźmi. Sprawdźmy więc, jak złożyć deklarację PIT 37 bez wychodzenia z domu.

Pierwsza połowa roku to czas, kiedy każdy z nas musi chcąc nie chcąc zająć się sprawami podatkowymi. Złożenie deklaracji PIT to bowiem obowiązek każdego, kto generuje jakiekolwiek przychody finansowe. Dla większości z nas rozliczanie PIT to prawdziwa udręka. Zresztą, kto by chciał wypełniać szereg różnych formularzy? Na szczęście obecnie wcale nie jest to już tak kłopotliwe. W dzisiejszych czasach każdy może rozliczyć PIT online, czyli z dowolnego miejsca. To świetna opcja, szczególnie obecnie, gdy należy unikać miejsc, w których przebywa wiele osób. Wiele osób będzie w tym roku po raz pierwszy składać deklarację przez internet. Zanim więc wypełnimy nasz PIT 37 za 2020 rok, sprawdźmy, jak właściwie to zrobić.

PIT-37 – dla kogo?

W tym roku podobnie zresztą jak w poprzednich latach większość z nas będzie wypełniać PIT 37. Jest to bowiem najczęściej stosowana deklaracja. Formularz ten dotyczy wszystkich osób generujących przychód za pośrednictwem płatnika. Co to właściwie oznacza? Płatnikiem jest tu pracodawca. Jest to więc rozliczenie, które powinien wypełnić każdy, kto przychody za rok 2020 otrzymywał na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę lub zlecenie.

Deklarację PIT 37 zobowiązani są wypełnić także inni podatnicy. Formularz ten złożyć muszą na przykład osoby pobierające emeryturę oraz rentę. Dotyczy to także podatników korzystających z różnego rodzaju świadczeń, zasiłków oraz stypendiów. Jeśli generujemy przychody z praw autorskich, także powinniśmy złożyć taki druk.

Składając deklarację podatkową, warto pamiętać o terminowości. Czas dostarczania formularzy do urzędów skarbowych jest ściśle ustalony. W tym roku PIT online składać możemy do 30 kwietnia.

Jak rozliczyć PIT-37?

Wiele osób zastanawia się, jak rozliczyć PIT. Kwestia ta może wzbudzać szczególnie dużo wątpliwości, jeśli składamy deklarację po raz pierwszy. Wbrew pozorom jest to naprawdę proste, szczególnie obecnie, gdy możemy rozliczyć PIT online. Najlepszym sposobem na łatwe uzupełnienie formularza PIT jest skorzystanie z darmowego programu ePIT. Jest bardzo prosty w obsłudze, dzięki czemu skorzystać z niego osoby w dosłownie każdym wieku. Zajdziemy w nim gotowe do wypełnienia druki. Wystarczy więc, że wybierzemy odpowiedni, czyli PIT 37 i poprawnie go uzupełnimy. Do tego niezbędny nam będzie PIT 11, czyli informacja podatkowa, którą powinien dostarczyć nam pracodawca.

Składając PIT online, warto pamiętać też o ulgach, które nam przysługują. W przypadku deklaracji PIT 37 jest ich całkiem sporo. Do najczęściej stosowanych odliczeń należy na przykład ulga na internet, ulga dla opiekunów wychowujących samotnie dziecko, czy też osób korzystających z rehabilitacji.

Dlaczego warto rozliczyć PIT online?

Wiemy już jak rozliczyć PIT online. Teraz warto więc wyjaśnić sobie, dlaczego warto zdecydować się na to, by zrobić to przez internet. Czy rzeczywiście ma to tak wiele korzyści? Nie da się temu zaprzeczyć. PIT online to przede wszystkim olbrzymi komfort i wygoda.

Dzięki programowi e-pity załatwimy wszystko, nie tracąc czasu na dojazdy i czekanie w kolejce. Co więcej, jest on bardzo intuicyjny. Na każdym etapie wypełniania deklaracji, możemy zatrzymać się, by dowiedzieć się, jak poprawnie uzupełnić dane pola. Tym samym będziemy mieć pewność, że nie popełniliśmy żadnego błędu.

Podatek

Czym jest podatek?

Jest to instytucja prawa finansowego o charakterze daniny publicznej, będąca również kategorią ekonomiczną, ale nie mająca samoistnego bytu ekonomicznego. W prawie polskim (Ordynacja podatkowa) określona jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Istotą podatku jest powstanie obowiązku podatkowego, z którego rodzi się zobowiązanie podatkowe, czyli pieniężne, nałożone z mocy ustawy na podatnika. Przedmiotem podatków jest sytuacja faktyczna, na przykład wydanie towaru, lub prawna, w tym zwłaszcza prawno-finansowa, na przykład obrót, majątek czy dochód, z którą ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego.

Możliwości przeciwdziałania nierównościom ekonomicznym

Aby zwalczyć nierówności ekonomiczne potrzeba jest silnego państwa z zasadami, które będą obowiązywać każdego obywatela. Niestety w dzisiejszym świecie niektóre regulacje są korzystniejsze dla jednych grup, niektóre dla innych. Najczęściej prawo jest podporządkowane interesom najwyższej warstwy społecznej, a nie ludziom z warstw średniej i niższej, którym potrzeba ta pomoc. Zwiększająca się nierówność w społeczeństwie oraz wadliwy system finansowy mogą sprawić, że państwo będzie parodią sprawiedliwości, ponieważ sprawiedliwość szans będzie tylko dla tych, których na to stać.

O czym zapominają młodzi przedsiębiorcy?

Wielu młodych ludzi chętnie decyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w nadziei, że praca na swoim okaże się spełnieniem ich marzeń. Często jednak takie osoby nie są do końca przygotowane na to, co może ich w związku z tą decyzją czekać. Młodzi przedsiębiorcy zapominają bowiem często, że klient nie spada z nieba, a podatki trzeba płacić często niezależnie od dochodów. Jeżeli jesteś jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej, pamiętaj że możesz skorzystać z licznych ulg na start.