Kategoria: Ekonomia

Podatek

Czym jest podatek?

Jest to instytucja prawa finansowego o charakterze daniny publicznej, będąca również kategorią ekonomiczną, ale nie mająca samoistnego bytu ekonomicznego. W prawie polskim (Ordynacja podatkowa) określona jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Istotą podatku jest powstanie obowiązku podatkowego, z którego rodzi się zobowiązanie podatkowe, czyli pieniężne, nałożone z mocy ustawy na podatnika. Przedmiotem podatków jest sytuacja faktyczna, na przykład wydanie towaru, lub prawna, w tym zwłaszcza prawno-finansowa, na przykład obrót, majątek czy dochód, z którą ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego.

Możliwości przeciwdziałania nierównościom ekonomicznym

Aby zwalczyć nierówności ekonomiczne potrzeba jest silnego państwa z zasadami, które będą obowiązywać każdego obywatela. Niestety w dzisiejszym świecie niektóre regulacje są korzystniejsze dla jednych grup, niektóre dla innych. Najczęściej prawo jest podporządkowane interesom najwyższej warstwy społecznej, a nie ludziom z warstw średniej i niższej, którym potrzeba ta pomoc. Zwiększająca się nierówność w społeczeństwie oraz wadliwy system finansowy mogą sprawić, że państwo będzie parodią sprawiedliwości, ponieważ sprawiedliwość szans będzie tylko dla tych, których na to stać.