Różne systemy wynagrodzeń

Wynagrodzenie to dla wielu osób najważniejsza część i motywacji do pracy. Nic dziwnego, w końcu każdy pracuje po to, aby otrzymać należyte wynagrodzenie. Jeśli chcemy mieć wartościowych pracowników, warto zadbać o to, aby warunki na jakich pracują były dla nich satysfakcjonujące. To daje pozytywny wizerunek pracodawcy i pozwala na zachowanie właściwej struktury w firmie. Na świecie istnieją różne systemy wynagrodzeń, wciąż pojawiają się nowe. Powodem jest ciągły rozwój świata, zmiany i procesy, które w nim zachodzą. Efektem tych zmian jest na przykład utworzenie kafeteryjnego systemu wynagrodzeń, który jak na razie jest nowością, ale staje się coraz bardziej popularny na przykład w Stanach Zjednoczonych.

Kafeteryjny system wynagrodzeń

Umożliwienie pracownikowi wynagrodzenia na preferencyjnych warunkach zdecydowanie wpłynie na jego motywację i efektywność. Umożliwia to właśnie wynagrodzenie kafeteryjne. Jest to najbardziej elastyczna forma wynagradzania pracowników, która polega na tym, że właśnie pracownik decyduje o tym, że połowa jego wynagrodzenia wypłacana jest tradycyjne w formie pieniężnej, a druga część w formie świadczenia pozapłacowego. Tak skonstruowane wynagrodzenia kafeteryjne zakłada podział całości wynagrodzenia na dwie części. Pierwsza to wynagrodzenie stałe, a druga to część jest zmienna, którą stanowi pula środków pieniężnych lub punktów wymienianych później na różne świadczenia pozapłacowe, czyli na przykład różne usługi i inne dobra. Można wybrać na przykład benefity w formie na przykład kart sportowych, czy voucherów do restauracji.

Wynagrodzenia kafeteryjne

Ważne jest, aby pamiętać, że kafeteryjny system wynagrodzeń  powinien być ustalany w układzie zbiorowym pracy. Czasem mogą być one wyregulowane w regulaminie wynagradzania, jeśli pracodawca zatrudnia minimum 50 pracowników, nieobjętych ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. W kafeteryjnym systemie wynagrodzeń można wybrać różne elementy wynagrodzenia, na przykład:

  • prywatna opieka medyczna
  • dofinansowanie posiłków w pracy
  • komputer lub telefon
  • dofinansowania obiektów sportowych
  • karty sportowe
  • bony żywieniowe
  • dopłaty do wakacji
  • dodatki mieszkaniowe
  • bilety do kina, czy teatru

Jeśli chcemy wprowadzić kafeteryjny system wynagrodzeń, warto porozmawiać z pracownikami by poznać jak najwięcej potrzeb organizacji. W zakładzie pracy można wpaść na ciekawe pomysły dotyczące systemów wynagrodzeń, lecz do tego potrzebne są rozmowy. W systemie kafeteryjnym można wybrać dla pracowników wiele ciekawych benefitów, które mogą okazać się motywujące. Takie zmiany należy z wyprzedzeniem przedstawić pracownikom, aby dostosować je do ich potrzeb w miejscu pracy. Należy zrobić to w przemyślany sposób, na korzyść pracownika, wybierając dodatkowe elementy wynagrodzenia, które nie zmienią diametralnie sytuacji finansowej firmy.