Kategoria: Prawo

Nowy Polski Ład najważniejsze zmiany

Już od 1 stycznia 2022 roku planowane są zmiany w zakresie prawnym i podatkowym związane z prowadzaniem reformy ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został uchwalony przez Sejm, pracować ma nad nim Senat, może więc on jeszcze ulegać zmianom. Na chwilę obecną jednak do najważniejszych zmian podatkowych planowanych zgodnie z nowelizacją zaliczyć można:

  • Kwota wolna od podatku do góry

Zmianę w zakresie kwoty wolnej od podatku do planowanych 30 000 zł dla wszystkich podatników niezależnie od zarobków, według zapowiedzi ma być to jedna z najlepszych informacji dla podatników związanych z projektem nowego Polskiego Ładu.

  • Wyższy próg podatkowy

Drugą bardzo ważną zmianą dla podatników ma być podwyższenie progu skali podatkowej z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł. Dzięki temu podatek 17% będzie dotyczył większej ilości podatników, a wejście w tak zwany drugi próg podatkowy (32%) będzie późniejsze.

Wyciąg z przepisów (uwaga projekt):

w art. 27 w ust. 1 skala otrzymuje brzmienie:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
120 000   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
  • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o PIT i na podstawie art. 27b możliwe jest obniżenie podatku dochodowego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Ta możliwość ma jednak zostać zlikwidowana, ponieważ zgodnie z Projektem Nowego Ładu art. 27b ma zostać w całości uchylony. Ta zmiana ma być jedną z najdotkliwszych dla podatników w Nowym Ładzie.

  • Najem indywidualny tylko na ryczałcie

Jedną z ważnych nowych zasad ma być opodatkowanie tak zwanego najmu prywatnego tylko na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy wykorzystaniu stawki w wysokości 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz stawki 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN. Nie będzie możliwości opodatkowania tego typu przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych.

  • Zmiany dla członków zarządu – ZUS

Jedną ze zmian wprowadzanych reformą Nowego Ładu jest wprowadzenie obowiązkowych składek zdrowotnych dla członków zarządu.

Zgodnie z obecnymi przepisami w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559 i 1773) w art. 66 ustawodawca określił kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Do tej pory członkowie zarządów powołani do pełnienia tych funkcji na mocy aktu powołania nie podlegali obowiązkowym składkom Zgodnie jednak z planowaną zmianą do katalogu osób obowiązanych dodaje się osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zmiana ta wpłynie więc na obowiązki tych osób.

Lista adwokatów w Twoim regionie

Ochrona wolności obywatelskich jest szczególnie ważna w ustroju demokratycznym. Tym większym nadzorem należy obejmować dane podmioty prawa publicznego i gospodarczego w gospodarce wolnorynkowej. Zarówno realia wolnej konkurencji i rynku, jak i standardy demokracji skutkują, że zjawisko pomocy prawnej staje się nie tylko popytną, ale i niezbędną w określonych sytuacjach usługą.

Radca prawny w prawie gospodarczym

W obecnym czasie zawód adwokata, prawnika i radcy prawnego cieszy się niesłabnącym uznaniem w społeczeństwie. Z pomocy prawnej korzystają już nie wyłącznie przedsiębiorcy czy przedstawiciele klasy wyższej, lecz także zwyczajni obywatele. Świadomość swoich elementarnych praw nie stanowi teraz abstrakcji, ale odgrywa kluczową rolę w relacji człowiek – państwo. Prowadząc własny biznes, powinniśmy stale przeznaczać optymalną sumę swoich przychodów na doradztwo prawne. Sprawy gospodarcze są nierozerwalnie związane z polityką rządową i samorządową. Wdrożenie przez eksperta w znajomość takich obszarów prawa, jak podatki, licencje, koncesje bądź przepisy kodeksu pracy, może okazać się w wielu okolicznościach niezwykle przydatna.

Postępowanie karne prawo medyczne – czy możemy liczyć na wsparcie?

Na pomoc prawną możemy liczyć również w sytuacji, gdy jesteśmy pracownikami służby zdrowia. Okręgowa rada adwokacka jako jedno ze swoich podstawowych zadań powzięło także gwarancję ochrony i wsparcia, gdy bardzo często trudne jest ustalenie winy w przypadku zaniedbań względem pacjentów bądź błędów w trakcie skomplikowanych operacji. Adwokaci specjalizujący się w przepisach medycznych dokładają dużych starań, aby prawa medyków były respektowane we wszystkich dziedzinach sektora publicznego, w tym sądownictwie i administracji.

Gdzie możemy znaleźć listę adwokatów?

We wszystkich sprawach, gdzie rola adwokatów jest fundamentalna, liczą się wartości sprawiedliwości i troski o dobro klienta. Prawem każdego obywatela oraz przedsiębiorcy jest prawo do obrońcy, co podkreśla się w debacie publicznej. Rzetelne postępowanie nie może odbywać się bez prawnika dla każdej ze stron. Co roku krajowy zjazd adwokatury akcentuje, że zaangażowanie jest pierwszym, co powinien posiadać profesjonalny adwokat. Relacja między klientem a adwokatem opiera się na zaufaniu. Wobec tych naczelnych wartości prowadzony jest Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, gdzie znaleźć możemy fachową listę usług prawniczych. Co warte podkreślenia – nie jest ona tworzona w oparciu o marketing czy PR danego adwokata, lecz jego doświadczenie i kompetencje.