Już od 1 stycznia 2022 roku planowane są zmiany w zakresie prawnym i podatkowym związane z prowadzaniem reformy ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został uchwalony przez Sejm, pracować ma nad nim Senat, może więc on jeszcze ulegać zmianom. Na chwilę obecną jednak do najważniejszych zmian podatkowych planowanych zgodnie z nowelizacją zaliczyć można:

  • Kwota wolna od podatku do góry

Zmianę w zakresie kwoty wolnej od podatku do planowanych 30 000 zł dla wszystkich podatników niezależnie od zarobków, według zapowiedzi ma być to jedna z najlepszych informacji dla podatników związanych z projektem nowego Polskiego Ładu.

  • Wyższy próg podatkowy

Drugą bardzo ważną zmianą dla podatników ma być podwyższenie progu skali podatkowej z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł. Dzięki temu podatek 17% będzie dotyczył większej ilości podatników, a wejście w tak zwany drugi próg podatkowy (32%) będzie późniejsze.

Wyciąg z przepisów (uwaga projekt):

w art. 27 w ust. 1 skala otrzymuje brzmienie:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
120 000   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
  • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o PIT i na podstawie art. 27b możliwe jest obniżenie podatku dochodowego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Ta możliwość ma jednak zostać zlikwidowana, ponieważ zgodnie z Projektem Nowego Ładu art. 27b ma zostać w całości uchylony. Ta zmiana ma być jedną z najdotkliwszych dla podatników w Nowym Ładzie.

  • Najem indywidualny tylko na ryczałcie

Jedną z ważnych nowych zasad ma być opodatkowanie tak zwanego najmu prywatnego tylko na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy wykorzystaniu stawki w wysokości 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz stawki 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN. Nie będzie możliwości opodatkowania tego typu przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych.

  • Zmiany dla członków zarządu – ZUS

Jedną ze zmian wprowadzanych reformą Nowego Ładu jest wprowadzenie obowiązkowych składek zdrowotnych dla członków zarządu.

Zgodnie z obecnymi przepisami w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559 i 1773) w art. 66 ustawodawca określił kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Do tej pory członkowie zarządów powołani do pełnienia tych funkcji na mocy aktu powołania nie podlegali obowiązkowym składkom Zgodnie jednak z planowaną zmianą do katalogu osób obowiązanych dodaje się osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zmiana ta wpłynie więc na obowiązki tych osób.