E-deklaracje to bezpieczny system online Ministerstwa Finansów, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie formularzy podatkowych w formie elektronicznej bezpośrednio do urzędu skarbowego. Są to zarówno formularze PIT, jak i CIT oraz VAT. Niektóre z nich można złożyć jedynie w sytuacji posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, ale także są formularze, które wymagają prostego uwierzytelnienia za pomocą wpisania kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy czy profilu zaufanego.

Formularze dla osób nieprowadzących, prowadzących działalność gospodarczą oraz płatników

System e-deklaracje w 2021 roku zawiera wiele formularzy elektronicznych, które mogą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub za pomocą kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy.

To nie tylko formularze tradycyjne, takie jak PIT-37, służący do rozliczeń dla osób fizycznych czy PIT-36 dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się za pomocą księgi przychodów i rozchodów, ale także wiele innych formularzy. Znajduje się tam PIT-28, za pomocą którego rozlicza się przychody objęte ryczałtem, PIT-16 dla karty podatkowej, czy PIT-OP o kwocie przekazanej na organizacje pożytku publicznego.

Możemy tam również znaleźć formularz do rozliczeń wprowadzonej w latach ubiegłych daniny solidarnościowej DSF-1. Wśród wszystkich deklaracji można znaleźć formularze dla płatników. Do popularnych należy PIT-11 o dochodach pracowników czy PIT-4R o przekazanych zaliczkach na podatek dochodowy za zatrudnionych pracowników. Złożenie oraz wypełnienie tych wszystkich formularzy drogą elektroniczną jest niezwykle proste i szybkie. Ogromną zaletą jest fakt, iż nie wychodząc z domu, możemy wiele spraw urzędowych załatwić za pomocą tego serwisu.

Dlaczego system deklaracje jest tak przydatny?

Serwis e-deklaracje wprowadzony przez Ministerstwo Finansów to niezwykle proste i bezpieczne narzędzie, dzięki któremu możliwe jest złożenie wielu deklaracji podatkowych. To nie tylko możliwość rozliczenia osób fizycznych, ale także płatników podatku od towarów i usług (VAT) czy podatku od dochodów osób prawnych (CIT). Zarówno proces wypełniania, jak i składania deklaracji jest w pełni zautomatyzowany, dzięki temu możliwe jest przesłanie wielu dokumentów, otrzymując szybki dowód przekazania poprzez Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). E-deklaracje to również ogromna oszczędność czasu i pieniędzy, a wszystko za sprawą wyeliminowania konieczności drukowania i wysyłania deklaracji papierowych.

E-deklaracje – jakie są ich zalety?

  • w pełni zautomatyzowany proces składania deklaracji podatkowych;
  • uproszczenie procesu wysyłania i wypełniania deklaracji;
  • zmniejszenie czasu potrzebnego na przygotowanie deklaracji;
  • możliwość monitorowania statusu wysłanych deklaracji;
  • gwarancja całościowo wypełnionych deklaracji, dzięki podświetlaniu na czerwono pól do wypełnienia;
  • pełne bezpieczeństwo przekazywanych danych;
  • możliwość złożenia dokumentów bez wychodzenia z domu.

fot: pexels.com