W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje kiedy potrzebuje skorzystać z porady prawnej. Trudne sytuacje życiowe, problemy które są trudne do zrozumienia dla osób nie posiadających wiedzy prawniczej. W dzisiejszych czasach coraz częściej pojawiające się rozwody, podziały majątku, przyznanie opieki nad dziećmi, a także sprawy karne wymagają prowadzenia przez specjalistów prawników.

Kancelaria adwokacka – co to za miejsce?

Kancelaria adwokacka to miejsce w którym pracują adwokaci, to osoby posiadające wykształcenie prawnicze, które ukończył studia oraz odbyły aplikację w danej kancelarii adwokackiej. Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi z zakresu różnego prawa. Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo karne, prawo gospodarcze i inne, każda sprawa nie jest obca doświadczonemu prawnikowi. W kancelarii adwokackiej pracują adwokaci oraz radcy prawni, różnica między adwokatem, a radcą prawnym nie jest wielka. Prawnik to osoba pracująca na zlecenie osób prywatnych, zajmuje się sprawami rozwodowymi, podziałami majątku, ustalaniem opieki na małoletnimi itd., natomiast radca prawny to osoba, która często jeśli nie w kancelarii zatrudniana jest w dużych firmach, zajmuje się dbaniem o sprawy prawne firmy. Wybierając się do kancelarii adwokackiej warto zorientować się, która kancelaria będzie dla nas odpowiednia, którzy adwokaci są polecani. Wiadomo, że sprawy sądowe są stresujące, wymagają opanowania, zachowania tzw. „zimnej krwi”. Dobry prawnik także potrafi doradzić swojemu klientowi i wysłuchać go cierpliwie i ze spokojem.

Kto to adwokat i jaki być powinien?

Jak już wyżej po części zostało napisane, adwokat to osoba, która ukończyła studia prawnicze, a także odbyła aplikację w kancelarii. Adwokat pracuje w kancelarii adwokackiej, zajmuje się zazwyczaj sprawami klientów indywidualnych, rzadziej występuje w sprawach firm. Takimi sprawami, którymi zajmuje się adwokat są najczęściej sprawy rozwodowe, sprawy o ustalenie ojcostwa, sprawy o przydzielenie opieki na dzieckiem, ale także sprawy karne, sprawy dotyczące prawa pracy itd. Adwokat powinien cechować się cierpliwością, opanowaniem, spokojem, umiejętnością reagowania w trudnych sytuacjach, a także dociekliwością. Adwokat także powinien być osobą władającą obcymi językami, a na pewno biegle posługujący się językiem angielskim. Dobry adwokat to osoba dobrze reprezentująca swoich klientów indywidualnych bądź firm. Adwokat pracujący w kancelarii adwokackiej to osoba, która stale podnosi swoje kwalifikacje chcąc jak najlepiej prowadzić sprawy swoich klientów.