Pomimo pewnego osłabienia koniunktury w roku 2021 zainteresowanie inwestorów kruszcami ponownie zaczyna się nasilać. Handel złotem i srebrem dla wielu wydaje się bezpieczniejszy w obliczu rosnącego poziomu inflacji, stąd zalecenia planistów finansowych, by dokonać alokacji portfela w metale szlachetne na poziomie co najmniej 5 do 10%. Oczywiście nikt nie wymaga od inwestorów fizycznego zakupu kruszców. Byłoby to raczej niewygodne i obarczone ryzykiem kradzieży. Istnieje alternatywa – fundusze ETF na srebro dające pełną ekspozycję na ten metal, przez całą dobę.

ETF-y na srebro 

ETF srebro jest ściśle związany z wartością surowca fizycznego. Warto wziąć pod uwagę, iż srebro występuje w formie naturalnej i nie ma obecnie przesłanek technologicznych wskazujących na to, że da się go zastąpić. A jest o co walczyć. Delikatne prognozy wskazują, że przy obecnym poziomie wydobycia srebra starczy zaledwie na ćwierć wieku. Przewidywania nie uwzględniają systematycznie powstających nowych technologii, które są uzależnione od wykorzystania srebra. Wypada w tym miejscu wspomnieć, iż obecnie srebro posiada ponad 10 000 zastosowań.

W tych warunkach nie może dziwić systematyczny wzrost cen tego surowca, co jest szansą dla inwestorów, zwłaszcza przy lokatach długoterminowych. Lokata typu „kup i trzymaj” daje premię w postaci wyższego poziomu za lepszy punkt wejścia.

Jedną z głównych zalet funduszy ETF na srebro są niskie koszty, mieszczące się w zakresie od 0,05 do 2%. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest amerykański iShares Silver Trust (SLV) umożliwiające dokonywanie transakcji przez rachunki maklerskie.

Ekspozycja odbywa się codziennie, a punktem odniesienia jest cena kruszcu na London Bullion Market Association (LBMA). Dodajmy, że stolica Wielkiej Brytanii jest traktowana jako centrum obrotu srebrem. To tu odbywa się większość światowego obrotu tym kruszcem.

ETF na srebro — narzędzia

Oprócz wyboru funduszu ETF na srebro, istotny jest także moment nabycia jednostek na giełdzie. Z pewnością w ustaleniu właściwej strategii pomogą narzędzia oferowane przez uznaną platformę sprzedażową. Wybór odpowiedniej będzie częścią owej strategii.

Ważne jest, by inwestor w pełni skorzystał z oferowanych narzędzi dających mu a priori przewagę nad innymi graczami.

Instrumenty niezbędne dla inwestorów:

  • Informacje na temat rynków;

  • Funkcje do zarządzania ryzykiem;

  • Analiza produktu;

  • Śledzenie portfela.

Fundusze ETF na srebro są własnością zagranicznych dostawców, emitujących je na giełdach USA oraz zachodniej Europy. Współpraca z doświadczonym brokerem pozwala na skuteczny obrót jednostkami za pośrednictwem kontraktów na różnice cenowe (CFD). Może się ona okazać niezbędna w przypadku Funduszy ETF zza oceanu, do których dostęp w Europie bywa utrudniony.