Podczas postępowania sądowego w sprawie rozwodu trzeba zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami, do których należy między innymi odpowiednie złożenie pozwu. W towarzystwie terminów i wielu informacji nie trudno o pomyłkę, dlatego warto przed dalszym przekazaniem dokumentów zapoznać się z podstawowymi informacjami na ich temat. Pozwoli nam to nie tylko na zaoszczędzenie dużej ilości czasu, często przeznaczanej na poprawki, ale również sprawi, że będziemy mniej zdenerwowani całym procesem.

Pozew o rozwód – przydatne informacje

Decyzja o rozwodzie musi być podjęta i nieodwracalna. Jeśli sąd zauważy jakiekolwiek wątpliwości z którejś ze stron, rozwód może znacząco się przedłużyć.

Pozew o rozwód nie różni się w znacznym stopniu od innego rodzaju pozwów składanych do sądu. Powinien zostać wydrukowany i wypełniony w trzech egzemplarzach, do których załączymy odpowiednie załączniki w takiej samej ilości. Dwa egzemplarze przekazujemy do sądu okręgowego, z czego jeden trafia do sędziego, a drugi wysyłany jest stronie pozwanej. Natomiast ostatnią kopię razem z załącznikami zostawiamy dla siebie, tak by na rozprawie dysponować takimi samymi dokumentami.

Do każdego z trzech egzemplarzy pozwu powinniśmy załączyć akty stanu cywilnego, do których należą akt małżeństwa i akty urodzenia wspólnych dzieci oraz dowód dokonania opłaty za pozew.

Pozew o rozwód – gdzie złożyć i co zawiera?

Najlepszą metodą jest skorzystanie z poczty i wysłanie dokumentów listem poleconym. Kopię nadania obowiązkowo powinniśmy zostawić i załączyć do naszych dokumentów. Można również przekazać pozew na biurze podawczym Sądu Okręgowego, który będzie rozpatrywał sprawę rozwodową. Właściwy Sąd Okręgowy to ten, w obrębie którego współmałżonkowie mieli swoje ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli nadal jedna ze stron w nim lub w pobliżu mieszka.

W pierwszej części pozwu o rozwód znajdziemy oznaczenie sądu oraz dane małżonków i informację, że jest to pozew o rozwód wraz z określonymi żądaniami. Dokument powinien potwierdzać trwałe zakończenie współżycia i winę, jeśli z konkretnej przyczyny doszło do rozpadu małżeństwa. W przypadku posiadania dzieci, pozew rozszerza się o wskazanie strony, która przejmie opiekę nad dzieckiem, ściśle określone zasady kontaktu z drugim rodzicem oraz wysokość należnych alimentów.

Pozew o rozwód w głównej części zawiera opis obecnego stanu małżeństwa i powód, który doprowadził do rozwodu. Wszystkie kwestie dotyczące własnych żądań powinny zostać zawarte w tym dokumencie.