Współwłasność nieruchomości oznacza sytuację, kiedy kilka osób posiada prawo własności do danej nieruchomości. Taki stan rzeczy skutecznie uniemożliwia zarządzanie daną rzeczą, danym budynkiem, które de facto jest w rękach więcej niż jednej osoby. Najprostszym i najwygodniejszym wyjściem w takiej sytuacji jest zniesienie współwłasności nieruchomości, które oznacza odwołanie stanu w którym to dana nieruchomość należy do kilku osób. Inaczej można nazwać taką sytuację rozwiązaniem stosunku współwłasności.

W jaki sposób można znieść współwłasność nieruchomości?

Akt zniesienie współwłasności nieruchomości (https://kancelariagruchacz.pl/zniesienie-wspolwlasnosci-nieruchomosci/) może być dokonany na trzy sposoby. Mogą to być podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy (nieruchomości) na własność jednemu ze współwłaścicieli co wiąże się z obowiązkiem spłaty pozostałych osób lub też sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych z tego tytułu środków według udziałów konkretnych osób. Pierwsza z możliwości odwołuje się do art. 211 kodeksu cywilnego, która mówi że każdy ze współwłaścicieli może żądać podziału nieruchomości. Podział odbywa się w sposób fizyczny i jest najbardziej pożądanym oraz sprawiedliwym sposobem z racji, iż każdy otrzymuje część nieruchomości, odpowiednią do posiadanych udziałów. Przyznanie nieruchomości jednej osobie i spłata pozostałych odbywa się głównie wtedy gdy nie ma możliwości sprawiedliwego podziału rzeczy lub dana osoba nie chce zrzec się danej części. Wówczas w obecności biegłego, wyceniana zostaje nieruchomość, a współwłaściciele między sobą mogą ustalić termin oraz wysokość spłat. W przypadku niezgody co do wysokości spłat bierze się pod uwagę opinię biegłego, a sąd na tej podstawie ustala wysokość spłaty. Ostateczną, lecz rzadko spotykaną formą jest sprzedaż nieruchomości, która odbywa się w drodze licytacji i również wiąże się ze zniesieniem współwłasności nieruchomości.

Jak długo trwa zniesienie współwłasności nieruchomości?

W momencie kiedy najważniejsze jest jak najszybsze załatwienie sprawy, najlepszą opcją jest umowne zniesienie współwłasności, bowiem wiąże się jedynie ze sporządzeniem aktu notarialnego i przygotowaniem potrzebnych dokumentów. Jest to jednak wyjątkowo drogi sposób, bowiem w zależności od wartości nieruchomości może wynieść od 100 zł do 10000 zł. Natomiast skorzystanie z trybu sądowego oznaczać może, że czas zniesienia współwłasności nieruchomości może wynieść nawet kilka lat, co ma związek z ciągnącymi się sprawami sądowymi.