Walka z nierównościami

Podstawowym sposobem w walce z nierównościami dochodowymi w Polsce są podatki:
-dochodowy,
-od nieruchomości,
-ziemski,
-od spadków i darowizn,
-od operacji finansowych.

Podatki

Kluczowym podatkiem jest podatek progresywny, gdzie wartości powyżej pewnego poziomu opodatkowuje się według wyższej stawki. Również podatek od nieruchomości i ziemski bardziej obciążają tych ludzi, którzy posiadają więcej nieruchomości czy majątku. Również podatek od spadków i darowizn, gdzie więcej pieniędzy do budżetu państwa odprowadza spadkobierca miliardera niż spadkobierca pielęgniarki. Kolejny to podatek od operacji finansowych, gdzie akcjonariusze to głównie bogaci ludzie, którzy wpłacają do budżetu wyższe kwoty.
W Polsce ma pojawić się także podatek katastralny, czyli podatek od wartości nieruchomości, jednak na razie będzie dotyczył tylko nieruchomości komercyjnych. Nierówności majątkowe można zmniejszyć poprzez opodatkowanie nieruchomości, ponieważ tam zebrana jest większość majątku. W Polsce podatki majątkowe przynoszą tylko 1,5% dochodów budżetowi, a w Wielkiej Brytanii już prawie 5%.
Następną metodą przeciwdziałania nierównościom dochodowym jest zapewnienie dobrej służby zdrowia i edukacji dostępnej dla każdego. Czasem na prywatną szkołę i lepszy start mogą sobie pozwolić tylko nieliczni z zasobnym portfelem. Państwo powinno zadbać o powszechną, na wysokim poziomie edukację i opiekę zdrowia. Inwestowanie w infrastrukturę i postęp technologiczny pomniejszy barierę pomiędzy wsiami i miastami. Trzeba tak kierować instrumentami polityki, aby zmniejszyć nierówności wewnątrz kraju, a także pomiędzy państwami. Zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godne warunki pracy dla wszystkich osłabiają nierówności. Również wysokość minimalnej płacy czy stawki godzinowej sprawia, że pracodawca nie wykorzystuje pracowników i płaci odpowiednie pieniądze za wykonaną pracę. Niepokojącym zjawiskiem jest dalej występująca w Polsce różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, ponieważ na takim samym stanowisku kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni.

Świadczenia socjalne- likwidacja bariery

Pomniejszanie nierówności dochodowych w Polsce oprócz progresywnego systemu podatkowego państwo realizuje za pośrednictwem świadczeń socjalnych i płacy minimalnej. Z roku na rok minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta, aby chociaż w małym stopniu wyrównać rozbieżności ekonomiczne. Świadczenia socjalne czy różne programy jak np. Program Rodzina 500 plus realizowany od kwietnia 2016 roku, mają za zadanie wspierać rodziny wielodzietne w wychowaniu dzieci i zapewnić im równy start z rówieśnikami z bogatszych rodzin. Chociaż na razie program musi przejść liczne reformy, aby działać tak jak należy i zasilać portfele biedniejszych grup, a nie wszystkich, w tym bogatych, których stać na wychowywanie dwójki dzieci.
Nierówności dochodowe pomniejszają się poprzez likwidację barier wykluczenia społecznego na rynku usług komunikacji elektronicznej i energetycznej. Na wsiach organizuje się pomoc w celu wykluczenia cyfrowego, poprzez dostęp do Internetu czy zakup komputera do gospodarstwa domowego. Na rynku energetycznym najubożsi mają zapewnione niższe rachunki za energię, aby żyć na godnym poziomie i móc korzystać z prądu, wody czy ogrzewania.
Rozdysponowywane przez państwo transfery społeczne pomniejszają poziom nierówności dochodowych oraz poziom ubóstwa. Podstawowym celem występowania pomocy społecznej jest walka z biedą. Aby gospodarka i społeczeństwo dobrze działały, zadaniem państwa powinno być zadbanie, by każdy mógł żyć na poziomie i egzystować bez ubóstwa i głodu.
Państwo powinno zadbać o integrację finansową, czyli zjawisko gdzie osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mają dostęp do przydatnych i przystępnych cenowo produktów i usług finansowych, które spełniają ich potrzeby – transakcje, płatności, oszczędności, kredyty, ubezpieczenia. Dostęp finansowy ułatwia codzienne życie pomagając rodzinom i firmom planować wszystko, od długoterminowych celów, po niespodziewane sytuacje kryzysowe. Ludzie korzystają z innych usług finansowych oferowanych przez swój bank (kredyty, ubezpieczenia), aby rozpocząć i poszerzyć działalność, inwestować w edukację lub zdrowie, zarządzać ryzykiem, co także poprawia ogólną jakoś życia.

Dowiedz się więcej: Możliwości przeciwdziałania nierównościom ekonomicznym

Sprawiedliwy podział

Dobra redystrybucja polega na sprawiedliwym rozdzieleniu dochodów, poprzez podatki, różne świadczenia pieniężne, usługi bezpłatne lub częściowo płatne, co wyrównuje rozkład dochodów. Państwo dzięki predystrybucji oddziałuje na rozkład dochodu pierwotnego, dzięki reformie rolnej, wsparciu przy tworzeniu przedsiębiorstw. Utworzony przez J. Hackera termin predystrybucji, oznacza strategię, która polega na wyrównywaniu dochodów zanim trafią na rynek i zaczną na niego oddziaływać efekty rynkowe. Działania wspierające, aby coraz więcej ludzi miało dobrze płatną pracę oraz stosowanie ulg podatkowych dla najuboższych oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku powinno pomóc. Tak jak i likwidacja luk w prawie podatkowym, sprawi, że w Polsce utworzy się sprawiedliwy system podatkowy.
Nierówności dochodowe nie sprzyjają stabilnemu rozwojowi gospodarki oraz harmonii w społeczeństwie. Chociaż to zjawisko nieuniknione, które motywuje ludzi do aktywności i powoduje wyższą efektywność gospodarowania swoimi finansami i majątkiem.
2020 rok przez epidemię, lockdown i problemy gospodarcze jest wielkim testem dla państwa. Kolejne miesiące i lata pokażą jak nasze państwo poradziło sobie z takim niespodziewanym obciążeniem gospodarki. Chociaż na razie rokowania nie są korzystne, miejmy nadzieję, że ubóstwo nie pogłębi się znacznie. A Polacy będą dalej pracować w stabilnych firmach.