Stwierdzenie spadku musi odbywać się przy udziale sądu. Nabycie spadku jest zatem określane przez polskie prawo. Istotne jest spełnienie określonych w ustawach (Kodeksie Cywilnym) zasad. Jak zatem przebiega przyjęcie spadku?

  1. Stwierdzenie nabycia spadku – zasady ogólne
  2. Czy zawsze trzeba przyjąć spadek?

Stwierdzenie nabycia spadku – zasady ogólne

Testament spadkodawcy zaczyna obowiązywać w momencie jego śmierci, co oznacza także postępowanie spadkowe. Osoba dziedzicząca nabywa prawo do spadku w momencie otwarcia dokumentu. W przypadku czynności prawnych istotne jest, by sprawdzić, czy osoba ubiegające się o spadek, faktycznie ma prawo do określonego świadczenia majątkowego. Dokument potwierdzający to akt poświadczenia dziedziczenia. Notarialne poświadczenie dziedziczenia musi być wydane przez notariusza. Kto może ubiegać się o wydanie dokumentu w formie aktu poświadczenia dziedziczenia? Określa ono ilość udziałów spadkowych oraz ich jakość. Oznacza to, że jeśli do spadku należy nieruchomość, to taka wiadomość musi się znajdować w dokumencie. Akt tego typu jest potrzebny, gdy z chwilą otwarcia spadku pojawiają się osoby trzecie, roszczące sobie prawo do majątku. Wniosek składa się w placówce sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Takie oświadczenie przydaje się także przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu (np. dziecku, wnukowi). Więcej informacji warto poszukać pod linkiem https://kancelariaea.pl/wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku/.

Czy zawsze trzeba przyjąć spadek?

Z chwilą śmierci spadkodawcy nabieramy prawa to majątku. Dotyczy to majątku z dobrodziejstwem inwentarza. Ogół praw i obowiązków spadkobiercy oznacza, że z chwilą przyjęcia spadku zgadzamy się także na długi spadkowe. A spadek nie zawsze oznacza fortunę. Oświadczenia spadkobiercy mogą dotyczyć zrzeczenia się prawa do spadku (obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobiercę). Jeśli spadkobierca dowiedział się, że w skład masy spadkowej wchodzą długi, może się sprzeciwić. Przy braku skutecznego sprzeciwu przyjmujemy wszystkie prawa i obowiązki. Dziedziczenie ustawowe, czy problemy pojawiające się przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi, rozwiązuje się w kancelariach. Stosowny dokument należy sporządzić także przy odrzuceniu spadku. Jeśli zatem chcemy zrezygnować z dziedziczenia, musimy zrobić to np. na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Tak też w przypadku dziedziczenia ustawowego. Rodzice muszą także wiedzieć, że podobne działanie wymagane jest przy odrzuceniu spadku w imieniu dziecka (https://kancelariaea.pl/odrzucenie-spadku-w-imieniu-dziecka/) lub przy obliczaniu należnego mu zachowku. Kancelaria adwokacka pomaga także w przypadku odwołania testamentu oraz w przypadku wniesienia skargi przez inne osoby. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. Takie postępowanie sprawdza się, gdy dziadkowie spadkodawcy sporządzili testament. Jeśli chcemy odrzucić spadek, należy zgłosić się do kancelarii. Przy odrzuceniu spadku składa się oświadczenie przed sądem lub notariuszem.