Każdego roku przed Polakami staje wyzwanie rozliczenia podatku PIT. Jednym z kluczowych elementów jest możliwość skorzystania z niektórych ulg. Coraz większą popularność zyskuje ulga internetowa 2023. Mimo że jest ona szeroko proponowana, nie każdy może z niej skorzystać. Ile razu można odliczyć ulgę za internet? Jak odliczyć proponowaną ulgę? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

  • Ulga na internet za 2022 – ile zwrotu za internet? 
  • Ulga na internet, a rozliczenie PIT 2023
  • Ulga na internet — ile razy można odliczyć
  • Ulga na internet 2023 – ulga na internet co ile lat?
  • O tym należy pamiętać!

Odliczenie internetu łatwo wykonasz w aplikacji PITax.pl

Ulga na internet 2022 – ile zwrotu za internet?

Ulgę taką można odliczyć sobie w rozliczeniu podatkowym, które każdego roku jesteśmy zobligowani złożyć do Urzędu Skarbowego. Ulga za Internet 2022 odnosi się do dwóch rodzajów odliczeń. Jednym z nich jest odliczenie od dochodu, natomiast drugim jest odliczenie internetu od podatku. Jeżeli skorzystamy z takiej ulgi, jesteśmy w stanie w sposób znaczący obniżyć koszty, które ponosimy w wyniku dostępu do Internetu. Oczywiście, aby móc tego dokonać w odpowiedni sposób należy spełnić kilka kluczowych wymagań, a można do nich zaliczyć między innymi takie kwestie jak:

– nie korzystanie z takiej ulgi w przeszłości

– zastosowanie takiej ulgi wyłącznie jeden raz i w rozliczeniu za rok poprzedni (dzieje się tak, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem, możliwość skorzystania z takiej ulgi przysługuje każdemu dwa razy)

Maksymalna kwota ulgi, jaką można odliczy za Internet wynosi 760 złotych. Z kolei, jeżeli wydatki za Internet w 2022 roku przekraczały kwotę 760 złotych, to istnieje sposobność odliczenie jedynie tej części, która mieści się w ustalonym limicie. Natomiast w sytuacji, gdy na fakturze za Internet widnieją dwie osoby (np. małżeństwo) to maksymalna kwota, jaką można odliczyć, nie powinna przekraczać 1520 złotych.

Ulga na internet, a rozliczenie PIT 2023

Rozliczenie PIT 2023 posłuży nam do odliczenia ulgi za Internet. Ulga taka zawarta będzie w podstawowym formularzu PIT (a więc: PIT-36, PIT-37, bądź PIT-28), jak również w załączniku PIT/O. W pierwszej kolejności należy wypełnić załącznik, a następnie kwotę łączną odliczeń od dochodu, która znajduje się w załączniku PIT/O i należy go przepisać do naszego zeznania rocznego.

Warto również dodać, że obecnie nie ma obowiązku posiadania faktur za korzystanie z Internetu, natomiast nie oznacza to, że nie warto takich faktur zachować. Dzieje się tak, ponieważ faktury uchodzą za najbezpieczniejszy dowód, jeżeli w przyszłości wynikłyby jakiekolwiek problemy. Dodatkowo należy powiedzieć, że faktury nie uchodzą za jedyny dowód, jaki możemy przedstawić w celu udowodnienia kosztów, jakie ponosimy z tytułu korzystania za Internet, ponieważ katalog takich dokumentów jest zdecydowanie bardziej rozbudowany.

Ulga na internet — ile razy można odliczyć

Jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z ulgi za Internet to oczywiście jest to możliwe, aczkolwiek trochę ograniczone, gdyż nie wszyscy podatnicy mogą z takiego rozwiązania skorzystać. Możliwość ze skorzystania z ulgi na Internet następuje wyłącznie przez dwa lata następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Dlatego też w rozliczeniu PIT, ulgę za Internet można wyłącznie wykazać w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach podatkowych, za dwa następne lata.

Sprawdź na PITax.pl ile zwrotu za internet

Ulga na internet 2023 – ulga na internet co ile lat?

Ulga za Internet 2023 dedykowana jest osobom, które otrzymują dochody na podstawie ryczałtu, bądź też skali podatkowej. Trzeba w takiej sytuacji dodatkowo wykazać, że osoby takie w danym roku rozliczeniowym poniosły jakieś straty związane z opłatami za korzystanie z sieci. Warto również dodać, że w 2023 roku będzie możliwość odliczenia wyższej kwoty z tytułu kosztów poniesiony za Internet, gdyż kwota ta wzrośnie do 1520 złotych i to dwukrotnie.

Skorzystanie z ulgi jest możliwe jedynie w dwóch następujących po sobie latach, a  nie jak niektórzy przypuszczają raz na 5 lat.

O tym należy pamiętać!

Chcąc odliczyć od swojego rozliczenia PIT ulgę za internet, należy pamiętać o kilku, niezwykle ważnych aspektach. Najważniejszą z nich jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji. Te powinny przede wszystkim zawierać dane sprzedającego usługę internetową. Jest to podstawowa informacja, która umożliwia podjęcie dalszych kroków rozliczeniowych. Co więcej, na dokumencie powinna znaleźć się informacja dotycząca rodzaju usługi, która została zakupiona przez podatnika składającego wniosek, oraz łączna kwota do zapłaty. Tylko tak przygotowane informacje będą wiarygodną podstawą dla wskazanego Urzędu Skarbowego.

Dlatego też powinniśmy pamiętać o tym, aby za każdym razem żądać od sprzedawcy usługi stosownego dokumentu potwierdzającego nabycie przez nas danej usługi internetowej. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli możliwości, aby skorzystać z ulgi za Internet. Należy również powiedzieć, że dokumentem uprawniającym do zmniejszenia kosztów za usługę dostępu do Internetu będzie także potwierdzenie wykonania przelewu. Natomiast w tytule takiego przelewu musi widnieć jasna informacja, że jest to przelew na usługę internetową.