Ulgi prorodzinne to bez wątpienia bardzo duże odciążenie dla osób wychowujących dzieci. Mniejsze podatki to w końcu więcej pieniędzy w portfelu. To niezwykle pomocne szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych. Dla takich przygotowano właśnie kolejną ulgę. Jest to ulga 4 plus. Na czym będzie polegać? Sprawdźmy, jak z niej skorzystać dzięki e-pity. 

Czym jest ulga dla rodzin 4 plus? 

Ulga na dziecko 4 plus to jedno z rozwiązań, które zostało wdrożone przez rząd, by podnieść komfort życia większych rodzin. Jest to także program, który łączy się bezpośrednio z wprowadzone w związku z Polskim Ładem.

Obecnie powiększające się rodziny mogą liczyć na różne ulgi, takie jak choćby ulga prorodzinna na dziecko urodzone w trakcie roku. Rozliczając PIT za 2022 rok będzie można uwzględnić kolejną ulgę – 4 plus. Jest ona przeznaczona dla podatników wychowujących czworo lub więcej dzieci. Osoby te w 2023 roku nie zapłacą podatku dochodowego. Warto dodać, że łączy się ona z innymi ulgami, dlatego też uwzględnienie jej w rozliczeniu zapewnia naprawdę dużą korzyść finansową.

Ulga 4 plus — dla kogo? 

Ulga 4 plus przysługuje wszystkim osobom, które pełnią funkcję opiekuna prawnego lub mają władzę rodzicielską w stosunku do przynajmniej czworga dzieci. Dotyczy to także podatników, którzy na podstawie orzeczenia sądu sprawują funkcję rodziny zastępczej lub wykonywały ciążący na nich obowiązek alimentacyjny dla więcej niż czworga dzieci. Ulga ta przysługuje niezależnie od stanu cywilnego. Skorzystać mogą z niej zarówno osoby samotnie wychowujące dzieci, jak i podatnicy pozostający w stosunkach małżeńskich. 

Z ulgi 4 plus skorzystają osoby, które są opiekunami dzieci małoletnich, pełnoletnich otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także pełnoletnich do ukończenia 25 roku życia. Jednak w tym ostatnim przypadku występują dodatkowe regulacje. Przede wszystkim, dotyczy to jedynie dzieci, które mają status ucznia lub studenta. Co więcej, ulga może zostać zastosowana jedynie, jeśli dorosłe dziecko nie podlegało opodatkowaniu liniowemu i ryczałtowi od poniesionych kosztów uzyskania przychodów, opodatkowaniu podatkiem tonażowym, a także podatkiem aktywizacji przemysłu okrętowego.

Ulga prorodzinna 4 plus ma bardzo szerokie zastosowanie. Podlegają jej bowiem przychody pochodzące z wielu źródeł. Przede wszystkim warto podkreślić, że ulgę można uwzględnić, jeśli dochód nie przekracza 85 528 zł rocznie i jest on opodatkowany na zasadach ogólnych. Osiągnięty może on by natomiast między innymi ze spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, z umów zlecenia, czy też z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Ulga 4 plus — jak z niej skorzystać?

Z ulgi dla rodzin, w których jest czwórka lub więcej dzieci będzie można skorzystać przy rozliczaniu corocznej deklaracji podatkowej. Ulga 4 plus może zostać bowiem uwzględniona w formularzu PIT. Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak ją tam uwzględnić? Tutaj nie ma żadnych tajemnic, bo dokładnie tak samo, jak wszystkie inne ulgi. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto wypełnić swój PIT przy pomocy strony e-pity. Znajdziemy tam narzędzie, które umożliwia proste uzupełnianie deklaracji podatkowej. Na każdym etapie wypełniani, możemy liczyć na wsparcie. Jednak zwykle nie jest ono potrzebne, bo obsługa narzędzia jest bardzo intuicyjna. Gdy formularz PIT jest już gotowy, a wszystkie ulgi zostały w nim uwzględnione, pozostaje jedynie pobrać i wydrukować plik, a następnie dostarczyć go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.