Prowadzenie firmy nie jest łatwe i to nie tylko dlatego, że niemal w każdej branży konkurencja jest duża, ale także dlatego, że przepisy zmieniają się jak kalejdoskopie. Wystarczy tylko błąd i to mały błąd, by otrzymać karę finansową choćby z urzędu skarbowego. A nie od dziś wiadomo, że urząd skarbowy nie wybacza. Jednak bywają też sytuacje, że przedsiębiorca może uznać, że niesłusznie otrzymał karę finansową. Co w takim przypadku można zrobić? Czy można się odwołać?

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego?

Nie ma osób nieomylnych i błędy mogą zawsze się zdarzyć. Ważne, by się do nich przyznawać. Niestety wbrew pozorom w urzędach skarbowych błędne decyzje naczelników zdarzają się ii to nierzadko. W takiej sytuacja możecie się odwołać. Oczywiście nie musicie od razu wychodzić na drogę sądową. Wystarczy tylko złożyć odwołanie u tego samego naczelnika, który nałożył na Was karę finansową. Powinien on zapoznać się z zarzuconymi czynami. I jeżeli przyzna się do błędu, to może cofnąć karę. Jeżeli jednak nadal uważa, że wszystko jest w porządku, a jego decyzja jest prawidłowa to czas wytoczyć nieco większe działa i odwołać się do izby skarbowej. Cała procedura wygląda w ten sposób, że naczelnik, który nie uznał Waszego odwołania musi przekazać w przeciągu 14 dni od daty złożenia odwołania pismo wraz z aktami sprawy do izby skarbowej. Na całkowite rozpatrzenie sprawy dyrektor izby skarbowej ma dwa miesiące, jednak z uzasadnionych powodów postępowanie może ulec jeszcze większemu przedłużeniu, co rzecz jasna znowu często się zdarza. Dlatego też pamiętajcie, aby o Wasze interesy dbał prawnik, który może Was reprezentować. Pomoc prawna dla firm jest tutaj niezbędna. Jeżeli nawet izba skarbowa nie przychyli się do Waszego wniosku, nie oznacza to wcale, że macie się poddawać. Wszak nadal powinniście walczyć o swoje prawa i złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – co warto wiedzieć?

Jeżeli nadal jesteście pewni, że to urząd skarbowy popełnił błąd i kara została zasądzona niesłusznie macie jeszcze możliwość złożenia skargi na wydaną decyzją. Tutaj należy pamiętać, że taki wniosek należy złożyć bezpośrednio do izby skarbowej, która wydała według Was niesłuszną decyzję, ponieważ jest ona pośrednikiem w przekazywaniu decyzji do sądu. Ale musicie dotrzymać terminu, który umożliwi Wam zaskarżenie urzędu skarbowego. Macie na to 30 dni od czasu otrzymania decyzji. I również tutaj niezbędna będzie pomoc prawników, zatem obsługa prawna dla firm obejmuje nie tylko pomoc w spełnianiu procedur, ale też adwokat może reprezentować swojego klienta przed sądem. Pamiętajcie, aby zaskarżając decyzję urzędu skarbowego dokonać odpowiednich opłat, a dokładnie wpisu stosunkowego lub stałego – rodzaj zależy do charakteru sprawy. Zapłata powinna zostać dokonana najpóźniej na wezwanie sądu, w określonym terminie. Jeżeli opłata nie wpłynie na konto WSA, to skarga zostanie oddalona. Po tym jak sąd rozpatrzy sprawę i wyda wyrok możecie otrzymać uzasadnienie. Jednak musicie złożyć odpowiedni wniosek w terminie 7 dni od terminu ogłoszenia wyroku.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego – co trzeba wiedzieć?

Jeżeli i tutaj nie wygracie możecie złożyć kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale możecie skargę oprzeć tylko i wyłącznie na dwóch przesłankach, czyli:

  • naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
  • naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Dodatkowo musicie spełnić szereg formalności, by Wasza skarga została rozparzona. Trzeba oznaczyć orzeczenie, a dokładnie zaznaczyć część, z którą się nie zgadzacie. Do tego musicie przytoczyć wszystkie podstawy kasacyjne, co obejmuje też ich uzasadnienie. Do tego trzeba jeszcze złożyć wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany.

Jak złożyć taką skargę kasacyjną?

Oczywiście trzeba to zrobić za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżoną decyzję. Macie na to dwa miesiące i tego terminu musicie przestrzegać. Pamiętajcie, by w takich sprawach reprezentował Was prawnik.