Biała lista podatników VAT

Mówi się, że w życiu pewne są tylko podatki i śmierć. Nie wiem jak to drugie, ale pierwsze faktycznie jest pewne. Z podatkiem spotykamy się każdego dnia. Idąc na zakupy do sklepu, wysyłając kupon na loterię czy też tankując paliwo. Jedną ze składowych ceny jest podatek VAT. Z jednej strony, to gwarancja dużych dochodów dla budżetu państwa z należnego podatku VAT, a z drugiej strony dla zorganizowanej przestępczości okazja do wyłudzania zwrotu podatku VAT. Działania grup przestępczych zmusiły rządzących do podjęcia radykalnych kroków w celu uszczelnienia systemu podatkowego i zapobieganiu wyłudzeniom podatku VAT. W ten sposób powstał rejestr podatników VAT.

Od 1 września 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z rejestru VAT. Każdy zainteresowany przedsiębiorca znajdzie na niej wiele przydatnych informacji o podatnikach VAT. Biała lista podatników VAT służy do weryfikacji kontrahentów, czy są aktywnymi płatnikami podatku VAT oraz zawiera numery rachunków rozliczeniowych. Na to bardzo duże znacznie w przypadku faktur kosztowych dla przedsiębiorstwa. Celem wprowadzenie białej listy podatników VAT było uszczelnienie systemu podatku VAT.

Czy za wpis na białą listę podatników trzeba płacić?

Biała lista podatników jest rejestrem ogólnodostępnym, baza jest darmowa i znaleźć w niej można informacje o zarejestrowanych płatnikach podatku VAT. Znajdziemy tam również informację o wykreślonych płatnikach podatku VAT. Lista jest aktualizowana przez naczelnika urzędu skarbowego. Stan listy obejmuje status podatników na konkretny dzień, dostępna jest również archiwum wpisów na 5 lat wstecz.

Jakie informacje zawiera biała lista podatników VAT?

Podstawowym celem wprowadzenia białej listy było wyeliminowanie wyłudzeń związanych z podatkiem VAT. Dlatego, aby można zaliczyć fakturę do kosztów, musi on być zapłacona na rachunek znajdujący się na białej liście. Jak łatwo się domyślić najważniejszym elementem listy są numery rachunków w banku.

Jakie jeszcze znajdziecie informacje:

• nazwę firmy;

• numer identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL;

• numer REGON, (jeśli został nadany);

• numer w KRS (jeśli został nadany);

• adres siedziby, jeśli podmiot nie jest osobą fizyczną;

• imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

• daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Wyszukanie odpowiedniego podatnika VAT na liście nie powinno być problemem. Możemy znaleźć go wpisując jego numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny regon czy też kawałek nazwy lub nazwisko przedsiębiorcy.

Obowiązki płatnika

Wpłata na nieprawidłowe konto może wiązać się z sankcjami, dlatego przed każdą płatnością faktury należy zweryfikować czy wskazany przez odbiorcę płatności numer rachunku bankowego znajduje się na białej liście. Warto sprawdzać stan nawet po dokonaniu płatności, w przypadku pomyłki, szybka reakcja i poinformowanie naczelnika Urzędu Skarbowego o pomyłce pomoże nam uniknąć konsekwencji.

Automatyczna weryfikacja kontrahenta

Dla przedsiębiorców, którzy mają wielu klientów ręczna weryfikacja może być bardzo uciążliwa. Bardzo dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie wykorzystanie programów, które będą sprawdzały automatycznie czy kontrahent jest ba białej liście.

Jak widać weryfikacja kontrahentów na białej liście podatników jest bardzo ważnym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, ze znaleźliście informację jakich szukaliście.