Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli inaczej spółka z o.o. to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności w Polsce. Przedsiębiorcy decydują się na jej wybór nie bez powodu, a za jej wyborem przemawiają względy prawne i ekonomiczne. Struktura spółki z o.o. ma zalety oraz wady, ale warto tutaj zaznaczyć, że w tym przypadku to ilość zalet jest przeważająca. Jakie są zatem wady i zalety spółki z o.o. i co różni ją od działalności gospodarczej?

  1. Charakterystyka i zobowiązania spółki z o.o.
  2. Jak wygląda zawarcie umowy spółki z o.o.?
  3. Zalety spółki z o.o.
  4. Wady spółki z o.o.

1. Charakterystyka i zobowiązania spółki z o.o.

Warto wiedzieć, że spółka z o.o. jest spółką kapitałową i może być utworzona w każdym celu, które jest prawnie dopuszczalny. Oznacza to, że celem spółki niekoniecznie musi być osiąganie zysku. Spółka z o.o. to samodzielny podmiot, który posiada osobowość prawną. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5000 złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać od jednego do kilku wspólników, którymi mogą zostać osoby fizyczne lub prawne. Mogą być nimi także inne spółki. Należy jednak wziąć pod uwagę przepis, który mówi o tym, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może zostać zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Każda spółka musi ustanowić Zarząd. Może go tworzyć jedna lub więcej osób. Członkami zarządu mogą być osoby fizyczne, które mogą być obywatelami polski oraz cudzoziemcami.

2. Jak wygląda zawarcie umowy spółki z o.o.?

Żeby założyć spółkę z o.o. konieczna jest umowa, która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Aktualnie jednak rejestracji spółki można dokonać również przez Internet. Co bardzo istotne, aby sąd rejestrowy uznał rejestrację spółki, umowa spółki musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Taki podpis musi złożyć każdy ze wspólników nowo powstałej spółki z o.o.

3. Zalety spółki z o.o.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poznać najważniejsze wady i zalety spółki z o.o. Oczywiście zarówno zalet, jak i wad można by wymienić więcej, jednak w tym artykule przedstawione zostaną najistotniejsze z nich.

Podstawową zaletą spółki z o.o. jest jej niski minimalny kapitał zakładowy. Jak wspomniane zostało wcześniej, do założenie spółki wystarczy zaledwie 5000 złotych. Warto wspomnieć, że na przykład przy zakładaniu spółki akcyjnej minimalny kapitał wynosi już 100 000 złotych.

Spółka z o.o. to także doskonały sposób na obniżenie płatności ZUS. W 2023 roku rozważenie spółki z o.o. jako formy prowadzenia biznesu pozwalającej na uniknięcie składek ZUS jest rzeczywiście opłacalne, a spowodował to tak zwany Polski Ład.

Kolejną zaletą są niskie koszty założenia spółki. Koszty założenia spółki z o.o. uzależnione są od wysokości kapitału zakładowego. Decydując się na założenie spółki przez Internet można uniknąć obowiązku poniesienia kosztów notarialnych.

4. Wady spółki z o.o.

Chyba najbardziej uciążliwą wadą prowadzenia spółki z o.o. jest obowiązek składania sprawozdań finansowych. Obowiązek ten spoczywa na Zarządzie spółki, a coroczne sprawozdanie musi być złożone w odpowiednim terminie raz do roku.

Kolejną wadą, o której warto wspomnieć jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Spółka z o.o. w odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej nie może prowadzić książki przychodów i rozchodów. Zamiast tego zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości.