Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia akcji bądź surowców niekoniecznie musi się odbywać w długim terminie. Często znacznie korzystniejszą strategią jest zawieranie transakcji na krótki termin. Zależy to przede wszystkim od możliwości finansowych konkretnego inwestora. Powinien on posiadać depozyt zabezpieczający, który pozwoli na większe ryzyko.

Strategia spekulacji na kontraktach futures

Ta metoda wykorzystuje bardzo uważną obserwację rynku. Większość czasu spędza się, będąc niezaangażowanym uczestnikiem parkietu. Inwestor włącza się dopiero w momencie, gdy trend kontraktu zaczyna zmieniać swoją dynamikę. Dotyczy to zarówno trendów rosnących, jak i gry na spadki. W chwili, gdy trend zaczyna nagle wyhamowywać, inwestor powinien zająć pozycję przeciwną. Reakcje są bardzo szybkie, dynamiczne – nie można czekać, aż trend się załamie lub cofnie. W czasie zmiany kursu istnieje możliwość, że nastąpi korekta do połowy wartości poprzedniego trendu.

A może metoda oparta na analizie technicznej?

Jest to metoda wykorzystująca odczytywanie z rynku sygnałów kupna i sprzedaży. Te znaki można odczytać na przecięciach się linii wykresów kursu kontraktów oraz średniej, która jest liczona z kilku ostatnich wartości. Dane są generowane w oparciu o wykres całej sesji, podawanej jako intraday w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, gdy następują opóźnienia sygnałów płynących z rynku. Oprogramowanie do tego typu strategii jest dostarczane przez maklerów bądź brokerów. Metoda jest mniej dynamiczna niż oczekiwanie na zmianę trendu w czasie trwania pojedynczej sesji giełdowej. Jeśli chcesz nabrać doświadczenia, czytaj dalej i zapoznaj się z ofertą Saxo Bank Polska.

Gdzie można kupować kontrakty futures?

Wybór instrumentów finansowych zwiększa możliwości inwestycyjne i pozwala zastosować więcej strategii. Atrakcyjne warunki nabywania papierów wartościowych są możliwe dzięki działalności instytucji finansowych. Profesjonalne platformy zapewniają wsparcie dla inwestorów, oferują zniżki dla swoich klientów i udostępniają dostęp do narzędzi analitycznych. W przypadku rynku instrumentów pochodnych warto poznać ofertę na kontrakty futures, które mogą posłużyć do zabezpieczenia pozycji długich portfela inwestycyjnego.

Jakie narzędzia są najbardziej skuteczne przy kontraktach terminowych?

W przypadku stosowania metody “łapania” górek lub dołków głównym narzędziem inwestora będzie wykres świecowy lub liniowy. W przypadku analizy technicznej warto wspomagać się wskaźnikami. Przede wszystkim warto wykorzystać sygnały pokazywane przez wskaźniki ROC i MACD.