Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla tych osób, które nie mają szans na terminową spłatę swoich zobowiązań, a często w ogóle nie rokują pod kątem poprawy wypłacalności. W toku postępowania upadłościowego upadły może zyskać całkowite oddłużenie i odbudować swoje finanse.

Warunki upadłości konsumenckiej

Wniosek o upadłość konsumencką rozpatrywany jest przez sąd na podstawie odpowiedniego wniosku złożonego przez osobę ubiegająca się o status upadłego. Upadłość konsumencka jest bowiem często jedynym skutecznym rozwiązaniem, które pozwala na oddłużenie, czy to w wyniku zbycia części majątku przez syndyka, ustalenia planu spłaty wierzycieli lub też częściowe lub całkowite umorzenie długów. Rezultat upadłości konsumenckiej zależy przede wszystkim od sądu wydającego postanowienie w tej sprawie. Sąd działa jednak na podstawie konkretnych przepisów, które regulują sposób postępowania. Z tego też względu, zanim złożysz wniosek, sprawdź, jak przebiega upadłość konsumencka co sprawdza sąd. Chodzi przede wszystkim o:

  • status osoby obiegającej się o upadłość konsumencką (musi to być osoba fizyczna; jeśli kiedykolwiek prowadziłeś działalność gospodarczą, upewnij się, że ten wpis jest wykreślony z CEIDG),
  • niewypłacalność dłużnika,
  • sytuację finansową w odniesieniu do poziomu zadłużenia,
  • przyczyny powstania niewypłacalności.

Jak przebiega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Prawnik od upadłości konsumenckiej podkreśla, że wszystko zaczyna się od poprawnego wypełnienia obowiązującego wniosku o wszczęcie procedury upadłościowej. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 30 zł, a w przypadku korzystania z pełnomocnika dodatkowych 17 zł. Do pełnego złożenia wniosku potrzebne są potwierdzenia tych opłat. Ważne, aby wniosek został złożony do Sądu Upadłościowego w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Na każdym etapie postępowania upadłościowego kluczowe jest złożenie przez wnioskodawcę kompletnych i czytelnych informacji. Na początku na ich podstawie sąd sprawdza, czy wnioskodawca jest osobą fizyczną i czy od minimum 3 miesięcy mówić można o jego niewypłacalności. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o ogłoszeniu (lub nie) upadłości. To jednak dopiero początek całego procesu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd wszczynane jest postępowanie upadłościowe. Tutaj wkracza syndyk, którego zadaniem jest licytacja masy upadłościowej, a więc twojego majątku, który można przeznaczyć na spłatę roszczeń wierzycieli (na tym etapie mają oni jeszcze prawo do składania dodatkowych wniosków). W skład masy upadłościowej wchodzi nie tylko majątek, lecz także wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (jeśli taką posiadasz). Syndyk przygotowuje spis inwentarza, a także plan likwidacji masy upadłościowej. Jeśli nie dysponujesz majątkiem, nie masz umowy o pracę, ten etap się po prostu pomija i przechodzi od razu do ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Jak przebiega upadłość konsumencka bez majątku – poznaj szczegóły

Ostatnim etapem postępowania jest zatwierdzenie przez sąd planu spłaty, który ma na celu zaspokojenie wierzycieli. Dopiero na tym etapie ustala się, czy upadły jest winny powstania bankructwa, czy stanowi ono wynik czynników od niego niezależnych (np. długotrwała choroba, wypadek itd.) W przypadku ustalenia winy dłużnika sąd może plan spłaty ustalić nawet na 7 lat. Jeśli bankructwo jest niezawinione — maksymalny czas to 36 miesięcy. W sytuacji skrajnie trudnej sytuacji życiowej, braku środków na spłatę zobowiązań, sąd może doprowadzić do umorzenia zobowiązań.

Co radzi prawnik od upadłości konsumenckiej?

Zadania dłużnika związane z upadłością konsumencką sprowadzają się przede wszystkim do przedstawienia rzetelnych, prawdziwych i kompletnych źródeł informacji o zadłużeniu i stanie majątku. Istotna jest również późniejsza ścisła współpraca z syndykiem. Im jest ona sprawniejsza, tym szybciej udaje się wypracować kompromis możliwy do realizacji przez dłużnika. Z pomocą w tych wszystkich zadaniach może przyjść pełnomocnik, prawnik od upadłości.