Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorczych Polaków, którzy wyjeżdżają za zachodnią granicę i podejmują tam pracę na własny rachunek. Jedną z najczęściej wybieranych i najbardziej opłacalnych form działalności gospodarczej na terenie Niemiec jest Gewerbe. Dlaczego Gewerbe w Niemczech wzbudza tak duże zainteresowanie wśród rodaków emigrujących do naszych zachodnich sąsiadów? Kto może założyć Gewerbe i jakie korzyści płyną z tego rozwiązania? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat!

Jak założyć Gewerbe w Niemczech?

Polskim przedsiębiorcom przysługuje prawo do rejestrowania własnych działalności gospodarczych na terenie Niemiec, o czym decydują przepisy obowiązujące w ramach przynależności do Unii Europejskiej. Coraz większa liczba rodaków, którzy decydują się na emigrację zarobkową do naszych zachodnich sąsiadów, chętnie korzysta z tej możliwości, wybierając pracę na własny rachunek zamiast innych możliwości zatrudnienia.

Chcąc zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, czyli Gewerbe w Niemczech, należy udać się do tamtejszego urzędu do spraw gospodarki (niem. Gewerbeamt). Instytucje tego rodzaju zlokalizowane są najczęściej w ratuszu (niem. Rathaus) bądź w urzędzie miasta (niem. Bürgeramt). Następnie należy przedłożyć w odpowiednim urzędzie stosowny wniosek, zawierający m.in. kompletne dane osobiste i adres zameldowania w Niemczech. Warto przy tym mieć na uwadze, że w przypadku niektórych rodzajów działalności wymagane będzie poświadczenie odpowiednich zezwoleń z izby rzemieślniczej (niem. Handwerkskammer) bądź handlowej (niem. Industrie-Handelskammer). Dotyczy to w szczególności takich obszarów jak np. usługi kładzenia płytek (niem. Fließenverlegung), prace malarskie (niem. Malerarbeiten), prace dekarskie (niem. Dachdeckerarbeiten), tynkowanie (niem. Verputzen) czy wykonywanie instalacji elektrycznych (niem. Elektrik)

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć do wskazanego Gewerbeamt komplet wymaganych dokumentów, w tym:

  • kserokopię dowodu osobistego/paszportu;
  • pełnomocnictwo upoważniające do zarejestrowania Gewerbe w Niemczech;
  • adres zamieszkania (polski lub niemiecki);
  • adres siedziby firmy.

Gewerbe w Niemczech – korzyści

O możliwość rejestracji Gewerbe w Niemczech ubiega się coraz większa liczba polskich przedsiębiorców, co powodowane jest przede wszystkim faktem, że cała procedura założenia własnej działalności na terenie tego kraju nie należy do przesadnie skomplikowanych. Rejestracja firmy w Niemczech wiąże się bowiem ze znacznie mniejszą liczbą wymaganych formalności (również w trakcie jej późniejszego prowadzenia). Co istotne, właściciele Gewerbe mogą ponadto liczyć na dość wysoką emeryturę, jeśli zdecydują się na opłacanie składek na rzecz zasiłku emerytalnego – wówczas działalność Gewerbe wchodzi w zakres lat pracy.

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza w Niemczech się opłaca?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza na terenie obcego kraju, każdorazowo wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności i zdecydowanie większą odpowiedzialnością niż w przypadku pracy na etacie. Nie zmienia to jednak faktu, że Gewerbe stanowi bardzo opłacalną formę działalności u naszych zachodnich sąsiadów, o czym świadczy choćby stale rosnący odsetek Polaków próbujących własnych sił na tamtejszym rynku.