Umowa sprzedaży – rodzaje, elementy, jak sporządzić?

Umowa sprzedaży, jest to umowa, która zobowiązuje jedną stronę do przeniesienia własności rzeczy, a drugą do zapłaty oznaczonej sumy pieniędzy za tę rzecz.

Do umowy sprzedaży rzeczy mają głównie zastosowanie przepisy art. 535-602 kodeksu cywilnego.

Elementy umowy sprzedaży?

Najważniejsze elementy umowy sprzedaży, to:

 • dane stron umowy,
 • miejsce zawarcia umowy,
 • datę zawarcia najlepiej wraz z godziną wydania rzeczy,
 • cenę rzeczy,
 • czytelne podpisy stron,
 • dokładne oznaczenie sprzedawanej rzeczy.

Rodzaje umów sprzedaży:

 1. z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego;

 2. na raty;

 3. z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej;

 4. na próbę;

 5. z zastrzeżeniem prawa odkupu;

 6. z zastrzeżeniem prawa pierwokupu.

Najpopularniejsze przedmioty umów sprzedaży?

Umowa sprzedaży samochodu

Najczęściej zawieraną umową sprzedaży, jest umowa sprzedaży samochodu, w Polsce zarejestrowanych jest około 22 milionów samochodów osobowych, co wpływa na popularność tej umowy. Zobacz przykład tej umowy ze strony wzorydokumentow24.pl „Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży motocykla

Drugą popularną umową zawieraną w Polsce jest umowa sprzedaży motocykla, z roku na rok przybywa motocykli i na rok 2021 jest ich około 1,4 miliona. Wzór umowy sprzedaży motocykla możesz pobrać z poniższego linku „Umowa kupna sprzedaży motocykla”.

Forma umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży powinna zostać zawarta na piśmie, jest to ważne ze względów na ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z jej tytułu. Jeżeli przepisy prawa nie wymagają formy szczególnej, to umowa może być zawarta również ustnie, jednakże nie jest to korzystne dla stron umowy.

Co dodatkowo możemy zawrzeć w umowie?

W umowie warto opisać stan przedmiotu sprzedaży np. samochodu oraz ewentualne usterki, jakie posiada rzecz, gdyż zgodnie z kodeksem cywilnym kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi. Ponadto dobrze jest wykonać dokumentację fotograficzną, przedstawiającą stan rzeczy sprzed jej nabycia.

Sprawdź inne wzory umowy sprzedaży na stronie wzorydokumentow24.pl:

Sprzedaż konsumencka a sprzedaż handlowa

Sprzedaż konsumencka to taka, którą jedną stroną umowy jest przedsiębiorca, a drugą stroną umowy sprzedaży jest konsument. Sprzedaż handlowa to natomiast taka w której dwie jej strony są czynnymi przedsiębiorcami. Nasze prawo odróżnia dwa typy umów, gdyż postawiło sobie za cel obronę konsumenta jako podmiotu znajdującego się na mniej uprzywilejowanej pozycji niż podmiot profesjonalny.